Mi pomažemo da se razriješe situacije s problematičnom imovinom.

Naplata potraživanja

Možete imati klijente u jednoj zemlji ili u zemljama s različitim jezicima, zakonodavstvom, ekonomskom situacijom ili ponašanjem dužnika. Mi zapošljavamo preko 800 stručnjaka iz 15 zemalja da upravljaju brzim, efikasnim i etičkim uslugama naplate.

APS je vodeća kompanija za investiranje u problematična potraživanja, u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi. Mi slijedimo skup strogih pravila i najveću važnost posvećujemo poslovnoj etici, kako u situacijama dogovora s dužnicima oko plaćanja, tako i kada klijentima pomažemo da pravovremeno i na profesionalan način naplate potraživanje.

Naš uspjeh

 • 300 call centara i stručnjaka za naplatu u regionu

 • Upravljanje s preko 500,000 kredita

 • Pružamo usluge za preko 100 klijenata: banke, osiguravajuće kuće, leasing kuće, telefonske kompanije, komunalije i druge poslovne sektore.

 • Vodeći softveri i infrastruktura za naplatu u ovoj oblasti

Strategija za naplatu potraživanja

Naša infrastruktura daje nam mogućnost da efikasno upravljamo velikim obimom dugovanja, kako korporativnim tako i dugovanjima stanovništva. Spremni smo da servisiramo osigurana, kao i neosigurana dugovanja.

Naš primarni cilj je dogovor sa dužnikom i pronalazak prihvatljivog rješenja. Međutim, ukoliko se iscrpe sve strategije bazirane na dogovoru, mi smo spremni da primijenimo odgovarajuće zakonske mjere.

 • Naplata putem call centra

  Naši operateri su obučeni da identifikuju ličnost dužnika i njegovo očekivano ponašanje, a da zatim prema tome primjene optimalnu strategiju. Naš primarni cilj je da pronađemo zajednički jezik sa dužnikom i da postignemo dogovor o planu isplate.

 • Terenska naplata

  Možemo da sprovedemo hiljade naloga mjesečno. Aktivnosti se sprovode u roku od 24h pa do 14 dana, od dana prihvatanja naloga, zahvaljujući našoj domaćoj mreži pregovarača, koji se nalaze širom zemlje.

 • Prikupljanje podataka

  Ako postoji nedostatak informacija o dužniku, naš tim specijalista je spreman da prikupi sve dostupne informacije kako bismo pronašli osobu/dužnika.

 • Naplata pravnim putem

  APS sarađuje sa specijalizovanim advokatskim firmama, ali i pruža svoje pravne usluge naplate. Naši visoko razvijeni procesi naplate omogućavaju najkraće moguće zakonske procedure i dovode do lake naplate putem izvršenja, stečaja, insolventnosti, itd. U ovoj fazi servisiranja, mi primjenjujemo sve raspoložive strategije i metode. Pravne radnje su koordinirane sa call centrom za naplatu i/ili s terenskom naplatom.

 • Zapljena automobila

  Naš primarni cilj je postizanje dogovora oko plana isplate dugovanja. U ostalim situacijama, sposobni smo da zaplijenimo, procijenimo vrijednost i prodamo sve tipove vozila na aukciji.

 • Upravljanje hipotekama i naplata

  Naš primarni fokus, uvijek je da prodamo imovinu ili kolateral, prije preuzimanja imovine dužnika. U ostalim situacijama, primjenjuje se aukcijska prodaja kolaterala uz izmirenje s dužnikom.
  Naša dugoročna saradnja s lokalnim vlastima, koje su uključene u procese izvršenja naplate, omogućava nam da garantujemo laku i brzu prodaju oduzete imovine dužnika.

 • Savjetovanje o naplati

  Mi pružamo širok spektar usluga, uključujući procjenu potraživanja, postavljanje procesa za internu naplatu dugovanja, postavljanje parametara za vrednovanje klijenta, ocjenjivanje i finansijsku poziciju klijenta.

 • Restrukturiranje

  Restrukturiranje je alternativni pristup primjenljiv u situacijama kada druge metode nisu. Mi vidimo restrukturiranje kao komplementarnu strategiju, koja nam omogućava da obezbijedimo maksimalnu korist za sve učesnike u transakciji. Mi koristimo tipične strategije kao što su zapljena, razvoj i prodaja nepokretnosti kojima su obezbijeđena dugovanja, kao i reorganizaciju procesa, ugovora o radu, itd. da bismo smanjili troškove. Ove metode provodimo putem obezbjeđivanja alternativnih sredstava za finansijsko restrukturiranje i refinansiranje dugovanja.

 • Economic Reports

  Mi obezbeđujemo izveštaje za verifikaciju i dobijanje poslovnih informacija za naše klijente. Koji uključuju:

  • -Podatke o komponentama sredstava – pokretna i nepokretna imovina, u vidu foto-inspekcije
  • -Informacije u vezi kapitala ili ličnih veza, zaposlenja, mesta poslovanja
  • -Određivanje lokacije traženih hartija od vrednosti
  • -Podatke o nekretninama – brojevi i podaci iz zemljišnih knjiga

Contact us