O nama
 

APS BH d.o.o. je davalac usluga i savjetnik za dospjela nenaplativa potraživanja, član APS Holding-a – vodeće kompanije za investicije i naplatu potraživanja u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

Kao rezultat toga, APS poseduje nekoliko značajnih tržišnih temelja:

Istorijat